Een openbare stilteruimte in een openbare universiteit
11081030_10202675948498197_7605045939945202070_n

Een openbare stilteruimte in een openbare universiteit

Op donderdag 26 maart hebben wij, een groep UvA-studenten, een stilteruimte in gebruik genomen in gebouw B/C van het Roeterseiland. Dit was een vrij spontane actie: een paar dagen eerder spraken we met een groepje af om te brainstormen over een stilteruimte en al snel waren we het eens dat de lege ruimte op de eerste verdieping van het gebouw ideaal was – altijd leeg geweest en niet op slot. We hebben geen toestemming gevraagd aan de UvA om deze ruimte te betrekken, maar als er van ons wordt gevraagd dat we vertrekken, dan doen we dat (dit is overigens tot op heden niet gebeurd). Het realiseren van een stilteruimte is bedoeld als symbolische actie om de behoefte aan een dergelijke ruimte aan te tonen. Want die behoefte is er: vanuit verschillende hoeken blijkt dat zowel studenten als medewerkers graag een ruimte willen waarin ze zich in stilte kunnen terugtrekken om te mediteren, te bidden,
te overpeinzen etc.

Tijdens de FSR-lunch met de decaan van de FMG op 30 maart is de stilteruimte ten sprake gekomen; volgens de decaan zijn er mensen die vinden dat een stilteruimte in strijd is met het openbare karakter van de UvA. Het is zeker niet de eerste keer dat dit argument de revu passeert, maar het blijft ons verbazen: een stilteruimte past namelijk perfect binnen een openbare universiteit! Het openbare karakter van de universiteit impliceert immers een neutrale houding tegenover alle mogelijke levensbeschouwingen en ook onze stilteruimte kent geen religieuze overtuiging en staat open voor iedereen die er in stilte wil zijn. Daarnaast blijkt bij andere openbare of seculiere universiteiten de aanwezigheid van een stilteruimte geen existentiële problemen op te roepen – maar over die andere universiteiten later meer.

Volgens de UvA website (onder het kopje ‘identiteit en missie’) biedt de universiteit ‘academisch onderwijs aan op alle wetenschapsgebieden en staat open voor alle studenten en medewerkers – ongeacht afkomst, achtergrond of overtuiging – die met volle inzet van eigen talent werken aan de ontwikkeling en overdracht van wetenschappelijke kennis als bron van culturele rijkdom en als basis voor duurzame vooruitgang.’ Dit streven kunnen wij alleen maar beamen. Wij zien de universiteit graag als een inclusief kennisinstituut waar studenten zich niet alleen academisch, maar ook op persoonlijk vlak kunnen ontwikkelen. Voor sommige studenten gedijt hun academische ontwikkeling of de ‘volle inzet van eigen talent’ het best bij af en toe een rustmoment nemen. Onze stilteruimte biedt die mogelijkheid: studenten en medewerkers, ongeacht afkomst, achtergrond of overtuiging, kunnen er in stilte zijn om vervolgens weer verder te gaan met hun academische bezigheden.

Zoals hierboven al werd genoemd, is voor andere openbare of seculiere universiteiten het hebben van een stilteruimte geen enkel probleem. Amsterdam University College – een gezamenlijk initiatief van de VU en de UvA – heeft bijvoorbeeld een dergelijke contemplation room. En het AMC, waar de Faculteit der Geneeskunde van de UvA is ondergebracht? Een stiltecentrum met onder andere een meditatieruimte en verschillende gebedsruimten. De Erasmus Universiteit in Rotterdam? Een algemeen stiltecentrum, omdat dit volgens de website past bij het seculiere karakter van de universiteit. Zo zijn er nog veel voorbeelden van Nederlandse universiteiten met een openbaar karakter die een stilteruimte aanbieden.

Concreet gezien vragen wij heel weinig van de UvA. Het enige wat we willen is dat er een ruimte beschikbaar wordt gesteld die gebruikt mag worden als stilteruimte. Nogmaals, een stilteruimte gaat uitstekend samen met het openbare karakter van de UvA en bevordert zelfs haar doelstelling een inclusief instituut te zijn waar studenten zich zowel wetenschappelijk als persoonlijk kunnen ontwikkelen. De UvA blijkt onder universiteiten een uitzondering te zijn: andere universiteiten bieden, ongeacht het karakter, wel een stilteruimte aan. In een interview met de NTR, die aanwezig was bij de opening, werd aan ons gevraagd waarom wij niet gewoon naar de VU gaan. Een heldere vraag, maar waarom zouden we dat doen? We hebben allemaal bewust ervoor gekozen om aan de UvA te gaan studeren en denken actief mee over hoe de universiteit kan voorzien in een zo groot mogelijke inclusie van studenten en
medewerkers. Alles wat wij vragen is de realisatie van een stilteruimte, zodat iedereen die soms een moment rust of bezinning nodig heeft, zich ook thuis kan voelen op de UvA.

Charlotte Renckens, namens UvAinclusief

Teken de petitie voor een inclusievere UvA: https://www.change.org/p/universiteit-van-amsterdam-naar-een-inclusieve-universiteit-university-of-amsterdam-towards-an-inclusive-university

Author: UvA sociaal

Comments are disabled.