History

History

UvAsociaal is een studentenpartij die zich bezighoudt met het verbeteren van het onderwijs door middel van het organiseren van debatten, acties en het leveren van kandidaten voor in de studentenraden. UvAsociaal levert kandidaten op zowel centraal niveau voor de Centrale Studentenraad (CSR) als facultair voor de Facultaire Studentenraden (FSR-en). UvASociaal bestaat officieel sinds 11 augustus 2006. Dit houdt in dat UvASociaal sindsdien notarieel vastgelegde statuten heeft en bij de Kamer van Koophandel staat ingeschreven. Onofficieel bestaat UvAsociaal sinds 2005. Toen besloot een groep studenten deze studentenpartij op te richten om zo een democratisch systeem te bewerkstelligen waarin studenten voor studentenraden gekozen konden worden op hun standpunten en competenties in plaats van dat ze door één partij werden voorgedragen.

Studentenmedezeggenschap heeft niet altijd bestaan.  De maagdenhuisbezetting van mei 1969 heeft een cultuurswitch veroorzaakt die tot de studentenbetrokkenheid van vandaag heeft geleid. Hieronder vindt u fragmenten uit mei 1969: