Gezamenlijk Persbericht: Partij Mei, laat de zaak vallen
persbericht-31

Gezamenlijk Persbericht: Partij Mei, laat de zaak vallen

Studentenpartijen UvAsociaal, de Decentralen, de Humanities Rally Partij, OpRecht en TOF staan versteld van het gedrag van Partij Mei. Hun weigering te accepteren dat ze niet op alle faculteiten en op centraal niveau aan de verkiezingen mogen meedoen, gijzelt het democratische proces. Waar enkele van de partijen na de eerste uitspraak van het CSB nog sympathie konden opbrengen voor Mei – UvAsociaal heeft in dit kader zelfs een statement van steun rondgestuurd – is nu elke toegeeflijkheid verdwenen. Terwijl volledige onthouding van verkiezingsdeelname de democratie op de UvA zou fnuiken, bewerkstelligt de raadselachtige opstelling van Mei nu precies hetzelfde. Door de fout van Partij Mei de kandidatenlijsten te laat in te leveren konden in eerste instantie op een aantal faculteiten geen verkiezingen worden gehouden. Nu vinden er überhaupt (tot nader orde) geen verkiezingen plaats, maar is er ook van een vergissing of een foutje geen sprake. Hier kaapt Partij Mei doelbewust, schijnbaar uit frustratie, de gehele loop van de verkiezingen.

De betrokken partijen vinden het onbegrijpelijk dat Partij Mei zich niet neerlegt bij de tweede uitspraak van het CSB, die hen tegen de reglementen in de toegang tot verkiezingen op tenminste een aantal faculteiten gaf. Voor velen was deze schikking immers al controversieel. Daar komt nog bij dat de kans op succes voor Partij Mei in het hoger beroep gering is – de kanditatenlijsten bestaan namelijk juridisch niet omdat ze te laat zijn ingeleverd. In dat geval zou deze actie van Partij Mei slechts tot een zinloos uitstel van de verkiezingen leiden, waarin alle andere partijen al weken aan voorbereidingstijd hebben geïnvesteerd. Niet alleen organisatorisch, maar ook financieel zullen alle studentenpartijen in de problemen raken – wat vervolgens weer moet worden opgevangen door de UvA.

Ook is er kritiek te uiten naar het CSB. De beslissing om de verkiezingen uit te stellen is gemaakt zonder de belangen van de verschillende directe belanghebbende partijen mee te nemen, laat staan deze op de hoogte te stellen van het überhaupt plaatsvinden van het proces.

Zelfs als Mei wel mee mag doen, dan zal het democratisch proces op de UvA zodanig verstoord zijn, en het imago van de partij zodanig geschaad, dat dat alleen al reden voor Mei zou moeten zijn om het hoger beroep niet door te zetten. UvAsociaal, de Decentralen, de Humanities Rally Partij, OpRecht en TOF roepen daarom Partij Mei met klem op deze zinloze weg niet verder te bewandelen. Accepteer de uitspraak van het CSB, neem je winst, en laat de zaak vallen!

Moataz Rageb, Studentenpartij Uvasociaal
Yvo Greydanus, de decentralen
Jarmo Berkhout, Humanities Rally Partij
Stefan Wirken, OpRecht
Gunnar de Haan, TOF

Author: UvA sociaal

Comments are disabled.