HBO’ers minder welkom aan de UvA?
broken_chain_by_jaydogg74-d4plndi

HBO’ers minder welkom aan de UvA?

Steeds meer maatregelen op de universiteit zorgen ervoor dat het onderwijs minder toegankelijk wordt. De schakeltrajecten dreigen te verdwijnen, doordat studenten zich niet meer in mogen schrijven via studielink vanaf 2016. Den Haag en het CvB willen geen geld meer betalen voor de schakelstudenten, waardoor de kosten te hoog worden voor de opleidingen om dit te faciliteren. Daarnaast gaan de geruchten dat er strengere eisen gesteld gaan worden aan de HBO propedeuse-route. De derde mogelijkheid voor niet-VWO studenten is de academische route die is ingedaald in het HBO, wat de mogelijkheid biedt door te stromen in de master. De studenten worden echter weinig gemotiveerd om deze route te volgen, omdat dit parallel loopt aan hun HBO studie en dit voor een te hoge werkdruk zorgt. Tot slot zijn er nog de plannen om alle masteropleidingen selectief te maken. De toegankelijkheid van de Universiteit van Amsterdam komt daarmee in het geding, een kwalijke zaak vinden wij vanuit UvAsociaal.

Het minimaliseren van de doorstroommogelijkheden is een trend die in mijn optiek bekritiseerd mag worden. De universiteit zou voor iedere student goed toegankelijk moeten zijn, een belemmering ervan is schadelijk voor de academische gemeenschap. De studentpopulatie op de UvA kent al vrij weinig diversiteit, deze zal nog verder dalen wanneer deze maatregelen daadwerkelijk hun doorgang vinden. De diverse universiteit die de UvA pretendeert te zijn met de uitvergrote borden op het Roeterseiland Complex is al een slechte weergave van de huidige werkelijkheid, maar nog minder van de toekomst. De eenzaamheid die verschillende studenten die niet behoren tot de meerderheidsgroep benoemen zal in de toekomst nog groter zijn op de universiteit die in haar beleidsstukken het ‘thuisgevoel’ zegt te willen bevorderen.

Het doorzetten van dit beleid zal een obstakel gaan vormen voor ambitieuze studenten. De toekomstige studenten die nog niet duidelijk voor ogen hebben wat zij in de toekomst willen, worden haast gedwongen op jonge leeftijd al hun onderwijstraject te bepalen. Dit is problematisch, omdat veel mensen eerst in het HBO ervaren dat zij meer uit zichzelf willen halen. Het mag niet zo zijn dat deze studenten deze mogelijkheid dan niet meer hebben naar de universiteit te gaan na het behalen van hun HBO-diploma. Het percentage van studenten die ontevreden was met hun keuze van studie lag rond de zeventig procent, de UvA zal aan deze negatieve cijfers alleen maar bijdragen wanneer zij dit beleid voortzetten. Gelukkig zijn er al geluiden vanuit een aantal partijen binnen de UvA die zich hebben uitgesproken over deze afschaffing van de huidige schakeltrajecten, of zij ook een punt kunnen maken tegenover het CvB is nog maar de vraag.

Het CvB wil alle masters selectief gaan maken, mogelijk ook voor de eigen bachelor studenten. Dit is voor zowel de HBO en WO bachelor studenten een probleem. Voor de HBO student betekent dit dat zij onzeker zijn van de toetreding aan een WO-master en dat één van de schakeltrajecten doorlopen een kans op een master biedt, geen zekerheid. Het zou onacceptabel zijn dat studenten geld betalen, om vervolgens geweigerd te worden voor een Master-opleiding. Voor de WO bachelor studenten zou dit betekenen dat het onderwijs dat zij drie jaar lang gevolgd hebben niet een garantie is voor de master die zij ambiëren aan de UvA. Daarmee geeft de universiteit in geval van weigering dat de bachelor die zij zelf faciliteren niet goed genoeg is voor het volgen van de master. Het selectief maken van de masters is een landelijke trend, wat de angst inboezemt bij het CvB dat zij het ‘afvoerputje’ van de universiteiten worden als zij niet in deze trend mee gaan.

Juist het bevorderen van de toegankelijkheid van de universiteit zou in deze roerige tijd een stap zijn van het CvB om wat vertrouwen terug te winnen. Zij moeten zich opwerpen tegen Den Haag en zich inzetten voor de studenten, zich afzetten tegen de financiële maatregelen en in samenwerking met de academische gemeenschap zorgen dat het onderwijs van de UvA-masters toegankelijk blijft, zowel voor de HBO’ers als de WO-bachelors. Iedere (toekomstig) student heeft het recht om via een eigen route zijn of haar weg naar de universiteit te vinden.

Door: Kevin Zweeris

Author: UvA sociaal

Comments are disabled.