Party Core values

Core values

UvAsociaal zet zich in via studentenraden en door middel van actief lobbyen voor de student en zijn/haar academische ontplooiing. Onze doelstelling is het onderwijs zoveel mogelijk in te richten naar de idealen en principes van vrijheid, gelijkheid, kwaliteit en betrokkenheid.

KERNWAARDEN

Vrijheid

Een academische opleiding geeft toegang tot bepaalde belangrijke en verantwoordelijke posities in de samenleving. Dit betekent dat studenten zelfstandig moeten kunnen studeren en als verantwoordelijke individuen moeten worden behandeld. Daarom staat UvAsociaal primair voor de vrijheid van de student om te studeren naar believen en zijn wij tegen maatregelen die verschoolsing van het academische onderwijs opleveren.

Er moet een voldoende gevarieerd aanbod van onderwijs zijn zodat een student altijd kan kiezen voor de vorm en inhoud van onderwijs die hem het beste past. Pas op het moment dat een student eenmaal in vrijheid voor een bepaalde vorm van onderwijs heeft gekozen, mag dit consequenties hebben.

Gelijkheid

UvAsociaal staat voor gelijke kansen. Al het onderwijs moet toegankelijk zijn voor iedereen, ongeacht financiële of sociale achtergrond. Dit betekend bijvoorbeeld dat er geen verschillende bijdragen verlangd mogen worden van studenten voor verschillende masters.

UvAsociaal staat echter niet voor nivellering. Er mag dus van studenten wel verlangd worden dat ze voor bepaalde delen van het onderwijs aan specifieke eisen voldoen. Het is dan wel voorwaarde dat deze eisen vanwege kwalitatieve overdracht van kennis of het opdoen van academische vaardigheden nodig zijn.

Kwaliteit

UvAsociaal staat voor onderwijs van een hoge kwaliteit en voor faciliteiten van hoge kwaliteit. Goede docenten, infrastructuur en onderwijsprogramma’s zijn essentieel voor de vorming van studenten. Onnodige studievertraging dient op alle vlakken vermeden te worden. Vakken, bachelors, masters en universiteiten moeten goed op elkaar aansluiten. Tevens is een vloeiende doorstroom van hogescholen naar universiteiten van belang.

Daarnaast is de mogelijkheid tot contact over de stof met docenten een onmisbare factor voor goed onderwijs. Kleine werkgroepen spelen hierin een centrale rol. Verder zijn goede faciliteiten, en met name computerfaciliteiten essentieel.

Betrokkenheid

Bij verantwoordelijkheid hoort betrokkenheid. Van studenten mag betrokkenheid bij hun studie worden verwacht en van de universiteit betrokkenheid bij de student. Dit houdt in dat de student niet als een consument benaderd wordt die voor collegegeld recht heeft op een bepaald ‘pakket’ van onderwijs en meer niet.

Dit betekent dat een student zich onderdeel van een gemeenschap voelt en zich ook verantwoordelijk voelt voor deze gemeenschap. Daarom kan de student de universiteit ook niet benaderen als een gelijke contractspartij waar een overeenkomst mee wordt aangegaan. Wederkerigheid is het sleutelwoord, een actieve houding van een student moet worden beloond door een uitdagend en kwalitatief hoog studeerklimaat met duidelijke betrokkenheid (en enthousiasme) van docenten. Een wederzijds interactief studeermilieu dus.