Sluit Mei en Sefa niet uit!
persbericht-31

Sluit Mei en Sefa niet uit!

Studentenpartij UvAsociaal pleit voor een goed democratisch proces op de UvA. De protesten van de afgelopen maanden zijn onder meer gericht op democratisering en decentralisatie van de universiteit. In dat kader, ondanks inhoudelijke verschillen tussen de partijen, past het niet dat Partij Mei en list Sefa van verkiezingsdeelname uitgesloten lijken te worden.

Vaststaat dat Partij Mei te laat was met het inleveren van de kieslijst. Vaneen partij die al jaren meedoet had meer zorgvuldigheid verwacht mogen worden. Niettemin waren de omstandigheden rondom het proces dit jaar bijzonder te noemen. Het CSB kon niet in het net ontruimde Maagdenhuis zetelen, er was maar één dag waarop de lijsten ingeleverd konden worden, op die dag vond er een grote studentendemonstratie plaats, en meerdere UvA-locaties waren in verband daarmee gesloten. Dat het inleveren van de lijsten dan een klein half uur vertraging oploopt, zou het democratisch proces niet mogen fnuiken. Voorzitter Moataz Rageb: “Er staan goede kandidaten op de lijsten van Mei en Sefa, ik vind het jammer als hen bij voorbaat de kans wordt ontnomen op een plek in de raden. Hoe graag ik UvAsociaal wil zien winnen acht ik het belangrijker dat dit in een eerlijke democratische strijd plaatsvindt.”

Een eerlijke democratie valt of staat bij gehandhaafde regelgeving. Het kiesreglement waarop de uitsluiting van Mei en Sefa is gebaseerd, is dan ook bedoeld om de democratische verkiezingen aan de UvA goed te laten verlopen. Echter, op dit moment draagt het kiesreglement niet bij aan democratische verkiezingen, maar belet deze juist het democratische proces aan de UvA. Lijsttrekster Guinevere Simpson: “wij moeten het oorspronkelijke doel van het kiesreglement, het mogelijk maken van de democratie, niet uit het oog verliezen”.

Studentenpartij UvAsociaal hoopt dat het CSB deze overwegingen mee zal nemen in hun besluit volgend op het hoger beroep – en dat de verkiezingen van dit jaar niet zullen uitdraaien op een schijnvertoning. UvAsociaal vraagt het CSB te kijken naar de mogelijkheden om Partij Mei en List Sefa de toegang tot het democratische proces niet te ontzeggen.

Author: UvA sociaal

Comments are disabled.